Anasayfa      Hakkımızda      Yardım      İletişim      Reklam  
  
   Anasayfa
 Ücretsiz Eğitimler
 indirimli Eğitimler
 Seçilmiş Eğitimler
 Son Eklenenler
 Eğitim Fırsatları
Anasayfa     Eğitim Takvimi    Eğitim Duyuruları     Eğitim Kategorileri    Eğitim Firmaları   Eğitim Talepleri     Makaleler    Haberler     Üyelik

ÜYELİK İŞLEMLERİ

E-Posta adresiniz

ÜyelikTipi

Şifre  

Beni hatırla

 • Şifremi unuttum
 • Üye ol
 •  İSTATİSTİKLER
  Toplam Eğitim    1694
  Takvimdeki Eğitim    0
  Eğitim talebi    0
  Aktif firma    580
  Aktif üye    4717


  Los Angeles International University  STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PRG

  MPLUS DANIŞMANLIK ve EĞİTİM LTD. ŞTİ.

  EĞİTİMİN AMACI:
  15 gün süren İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı ile Yönetim Anlayışını, İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kalite Yönetim Sistemi ile entegrasyonlu olarak Kurulumu ve İşletilmesini, İnsan Kaynakları çalışan ve yöneticilerinde bulunması gereken yetkinlik ve becerilerin neler olduğunu, lider bir yöneticide bulunması gereken kalifikasyonları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununun İnsan Kaynakları yönetimindeki önemini ve işleyişini, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistem ve prosedürlerinin aktarılması, program içerisinde yapılacak olan Workshop çalışmaları ve Uygulamalar ile aynı zamanda Pratik kazanarak İnsan Kaynakları Uzmanı geliştirmeyi hedefler. .

   

  KATILIMCI PROFİLİ: 
  Kariyerini İnsan Kaynaklarında planlayan mezunlar, İnsan Kaynakları çalışanları, uzmanları ve yöneticileri

  EĞİTMENLER:

  Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR- İTÜ Öğretim Görevlisi
  Ayla VAROL                        - MPLUS Danışmanlık- Kurucu Ortak
  İbrahim RESSANEH        - LC Waikiki İK ve Denetim Koord.- SMMM
  Hilmi KAPLAN                   - Kariyer ve Yaşam Koçu
  Fazıl ÖLMEZ                      - SGK Baş İş Müfettişi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı


  EĞİTİMDE SAĞLANACAKLAR: 
  Eğitim Dökümantasyon ve Metaryalleri, %80 ve üzeri başarıda "Üstün Başarı Sertifikası" ve tüm katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilecektir.

  EĞİTİM İÇERİĞİ:

  MODÜL1- Temel İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

  · Klasik Organizasyon/ Modern Organizasyon

  · Değişim ve Yapılanma

  · İnsan Kaynaklarında Stratejik Planlama

  · Püko Döngüsü

  · Organizasyon Çeşitleri

  · İş Analizinin Gelişimi ve Amaçları

  · İş Analizinin Yöntemleri

  · İş /Görev Tanımı Nedir?

  · İş /Görev Tanımı Nasıl Oluşturulur?

  · İş/ Görev Tanımında Bulunması Gereken Bilgilere Hangi Sorularla Yanıt Ararız?

  · İş Gereklerinin Yazılması ve Kullanılması

  MODÜL2- Seçme & Yerleştirme Süreci ve Mülakat Teknikleri

  · Personel Seçme Sürecine Giriş

  · Seçme & Yerleştirme Süreç Analizi

  · Adaylar hakkında veri toplamı yöntemleri

  · İç Transfer Yöntemi

  · Dış Transfer Yöntemleri

  · Görüşme Öncesi Hazırlık Çalışmaları

  · Ücretin Belirlenmesi

  · Kişisel Özellik Nedir?

  · Kişisel Özellikler/ Nitelikler

  · Görüşmenin Planlanması

  · Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar

  o CV Değerlendirme Aşamasında

  o Mülakat Aşamasında

  · Yetkinlik Bazlı Görüşme

  · Yetkinliğin Çeşitleri

  · Mülakat Çeşitleri

  · Mülakat Teknikleri

  · STAR Soru Tekniği

  · Soru Türleri

  · Pozisyona Göre Sorular

  o Yeni Mezun Görüşmeleri

  o Uzman/ Sorumlu Görüşmeleri

  o Yönetici Görüşmeleri

  o Üst Düzey Yönetici Görüşmeleri

  · Referans Analizi ve Kontrolü

  · Beden Dili ve Kişisel İmaj

  · Kişisel İletişimde Oranlar

  · ÖRNEK SORULAR, UYGULAMALAR ve DEĞERLENDİRME

  MODÜL3- Eğitim Sistemin Kurulması

  · Eğitim ve geliştirme sistemi nedir?

  · Eğitimin Faydaları

  · Eğitim sistemi kurulurken nelere dikkat edilmelidir?

  · Eğitim Süreç ve Prosedürünün Oluşturulması

  · Kişisel Özellik Nedir?

  · Kişisel Özellikler/ Nitelikler

  · Rol nedir?

  · Yetkinlik Değerlendirme

  · Eğitim Bütçesinin Oluşturulması

  · Eğitim Planının Hazırlanması ve Eğitimcilerin Belirlenmesi

  o İç Eğitim Planının Hazırlanması ve Eğitimcinin Eğitimi

  § İç Eğitimcilerin Belirlenmesi (Tecrübe, Yeterliliklerin dikkate alınarak)

  § İş Başında Eğitim Programı

  § Oryantasyon Sürecinin Oluşturulması ve Eğitimin verilmesi

  § Oryantasyon Dönemi Değerlendirme Sistemi

  o Dış Eğitim Planının Hazırlanması

  § Dış Eğitimlerin ve Eğitmenlerin Belirlenmesi

  MODÜL4- Performans Değerlendirme Sistemi ve Çalışan Memnuniyeti

  · Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

  · PDS nin Yararları

  · Kişisel Özellik Nedir?

  · Kişisel Özellikler/ Nitelikler

  · Yetkinlik Değerlendirme

  · PDS nin Süreç ve Prosedürünün Oluşturulması

  · Performans Değerlendirme Kriterlerinin belirlenip Sistemin Kurgulanması ve Uygulamaya Alınması

  · Performans değerlendirmede hangi sorunlarla karşılaşılabilir?

  · Değerlendiricinin Eğitimi

  · Performans Değerlendirme Yöntemleri

  o Satış Hedeflerinin Belirlenmesi

  o Departman İş Planlarının ve Hedeflerinin Belirlenmesi

  o Pozisyon Yetkinliklerinin Belirlenmesi

  · PDS Kimlere Uygulanır

  · PDS nin Uygulama Dönemleri

  · PDS nin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

  · Performans değerlendirme sonuçlarının kullanılacağı İK Fonksiyonları nelerdir?

  · Çalışan Memnuniyeti Sistemi Nedir?

  · ÇMS nin Faydaları

  · ÇMS nin Planlanması ve İçeriğinin Belirlenmesi

  · Çalışan Memnuniyeti Sisteminin ve Prosedürünün Oluşturulması

  · ÇMS nin Uygulanması

  · ÇMS Sonuçlarının Analizi ve Yorumlanması

  · ÇMS nin Raporlanması ve İnsan Kaynaklarının Yönetime Önerileri

  · Workshop Uygulamaları, Analizler ve Değerlendirmeler


  MODÜL5-  Ücretlendirme Süreci ve Sistemi

  · Ücret Yönetiminin Önemi Ücret İlkeleri

  · Adaletli Ücret Yapısının Kurulması

  · İnsan Kaynakları Planlaması

  · Ücret Sistemleri

  · Ücretlendirme Süreci ve Prosedürünün Oluşturulması

  · Ücretlendirme Sistemine Ek Sistemler

  o Prim Sisteminin Kurulması

  o Avans Ödeme Sisteminin Kurulması

  o İyileştirme Nasıl Yapılır? ve Nelere Dikkat Edilir?

  · Departman ve Unvan bazında ücretlerin değerlendirilmesi

  o Mod,
  o Medyan
  o Alt Kartil
  o Üst Kartil

  · Pozisyon bazında Ücret Aralıklarının Belirlenmesi

  · Uygulama ve Değerlendirme Çalışmaları

  MODÜL6- Kariyer Planlama Sistemi

  · Kariyer Yönetimi ve Planlama Nedir?

  · Kariyer Planlamanın Amaçları

  · Kaliyer Planlama

  · Kariyer Yönetimi

  · SWOT Analizi

  · Hedeflerin Belirlenmesi 

  · Kariyer Planlama Sürecinde Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

  · Kişisel Özellikler- Nitelikler

  · Yetkinliklerin Belirlenmesi

  · Kariyer Planlamaya Data Veren İnsan Kaynakları Sistemleri

  · Kariyer Planlama Kriterlerinin Oluşturması

  · Kariyer Planlama Süreç ve Prosedürünün Oluşturulması

  · Kariyerde Aşamalar

  · Kariyer Gelişiminde Sorumluluklar

  o Bireyin Sorumlulukları

  o İşverenin Sorumlulukları

  · Kariyer Yönetiminde Kavramlar

  · Workshop Çalışmaları, Değerlendirme

  MODÜL7- 4857 İş Yasası Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  · İş Sözleşmesi Kavramı

  o İş Sözleşmesinin Tanımı

  o İş Sözleşmesinin Unsurları

  § Bir İşin Görülmesi

  § Bağımlılık

  § Ücret

  · İs Sözleşmesinin Türleri

  o Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri

  o Deneme Süreli İş Sözleşmeleri

  o Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri

  o Kısmi ve Tam Süreli İş Sözleşmeleri

  o Mevsimlik İş Sözleşmesi

  o Çağrı Üzerine Çalışma

  · İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar

  o İşçinin Borçları

  o İş Görme, Çalışma Borcu

  o İşverenin Talimatına Uyma Borcu

  o Sadakat Borcu

  o Rekabet Etmeme Borcu

  o İşverenin Borçları

  § Ücret Ödeme Borcu

  § İşçiyi Koruma Borcu

  § Eşit Davranma Borcu

  § İşverenin Diğer Borçları

  · İş Sözleşmesinin Askıya Alınması

  · İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

  o Fesih Dışı Sona Erme Halleri

  o İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi

  § Bildirim Sürelerine Uyularak Fesih

  § Bildirim Sürelerine Uymadan Fesih

  § Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması

  § İş Güvencesi Kavramı


  · İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Sebepler (Örnekler)

  · Fesih İçin Geçerli Sebep Oluşturmayacak Hususlar

  · Sözleşmenin Feshinde Usul ve Feshe İtiraz

  · Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları

  · Toplu İşçi Çıkarma Prosedürü

  · Derhal Fesih

  o İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

  o İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

  · Konulara İlişkin Yargıtay Kararları

  · Konulara İlişkin Uygulama Örnekleri

  · DEĞERLENDİRME

  MODÜL8- OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği

  · İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Genel Prensipleri / İşveren ve İşçilerin Hak ve Yükümlülükleri

  · İşe Alım İşlemleri, Özlük Dosyası Hazırlanması (Sigorta Girişi, Ek-1, Sağlık Raporu-Akciğer Grafisi, Özel Nitelik ve Eğitim Belgeleri)

  · Yeni İş ve SSK Mevzuatı’na Göre Tutulması Gerekli Kayıt ve Belgeler / Yasal Bildirimler

  · Sorumlu Sağlık (İşyeri Hekimi) ve Güvenlik (Teknik Eleman) Personeli İstihdamı

  · İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu / İzleme ve Denetleme Görevi

  · Sağlık ve Güvenliği Etkileyen Faktörler

  · İşçi Eğitimleri ve Eğitim Belgesi

  · Ortam İyileştirme ve Uluslararası Standartların Oluşturulması

  · İşyerinde Stres Kaynakları

  · İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar

  · DEĞERLENDİRME

  MODÜL9-  LİDERLİK ve KOÇLUK


  · Liderlik Nedir?

  · Lider Kime Denir?

  · Liderlik Sanatı

  · Liderlik Yasaları

  · Liderlerin Yeterlilikleri

  · Lider Ne Yapmaz?

  · Sorularla Liderlik

  · Karizma Nedir?

  · Liderlik ve Karizma

  · Koçluk Nedir?

  · Koçluğun Türleri

  · Koçluk Uygulamaları

  · Farkında mısınız?

  · Kendinizi Nasıl Bilirsiniz?

  · Kendini Gözlemleme

  · Aydınlanma ve Uyanış

  · Beden, Beyin ve Ruh Dengesi

  Program 1.750TL + KDV dir. Taksitlendirme, çoklu katılım ve peşin ödemelerde değişik ödeme seçenekleri sunulmaktadır.


  Bu eğitim için eğitim tarihi girilmemiş veya tarihi geçmiş olabilir.


   

  Bu eğitimi istediğiniz tarihler arasında almak için talebinizi Eğitim Talepleri Bölümüne Ekleyebilirsiniz.
  Eğitim talebi bırakarak hem istediğiniz zaman eğitimi alabilir hem de daha uygun teklifler alabilirsiniz.

  Eğitim Talebi oluşturun

   


  egitimduyurulari.com © 2007 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Ücretsiz Eğitimler | Hakkımızda | Yardım | İletişim | Uyarı