Anasayfa      Hakkımızda      Yardım      İletişim      Reklam  
  
   Anasayfa
 Ücretsiz Eğitimler
 indirimli Eğitimler
 Seçilmiş Eğitimler
 Son Eklenenler
 Eğitim Fırsatları
Anasayfa     Eğitim Takvimi    Eğitim Duyuruları     Eğitim Kategorileri    Eğitim Firmaları   Eğitim Talepleri     Makaleler    Haberler     Üyelik

ÜYELİK İŞLEMLERİ

E-Posta adresiniz

ÜyelikTipi

Şifre  

Beni hatırla

 • Şifremi unuttum
 • Üye ol
 •  İSTATİSTİKLER
  Toplam Eğitim    1694
  Takvimdeki Eğitim    0
  Eğitim talebi    0
  Aktif firma    580
  Aktif üye    4717


  Los Angeles International University  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Eğitimi

  EduVera

  T E H L İ K E L İ  M A D D E L E R İ N  K A R A Y O L U Y L A  T A Ş I N M A S I EĞİTİMİ
  (22 MART 2010 TARİHİNDE TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ADR KONVANSİYONUNA VE 1.1.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE GÖRE)
  G E N E L B İ L G İ L E N D İ R M E S E M İ N E R İ ( 2 G Ü N L Ü K )

  Katılımcı Sayısı 15 Kişi ile Sınırlıdır.
  SEMİNER KAPSAMI
  1.GÜN
  Tehlikeli maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)
  Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere ilişkin hükümler
  Tanımlar, ölçüm birimleri, eğitimler, istisnalar, muafiyetler, Sınıf 7’ye ilişkin Genel Koşullar, Güvenlik Danışmanı, Teröre İlişkin Alınması Gereken Önlemler ve Yetkili Kurumlar
  Sınıflandırma
  Sınıflandırma Prensipleri, Adı geçmeyen maddelerin sınıflandırılması, çözeltilerin içeriği ve karışımlar (müstahzar ve atıklar gibi), Numunelerin sınıflandırılması ve Sınıflara göre özel hükümleri
  Test metotları
  Tehlikeli maddelerin listesi
  Sınırlı miktardaki tehlikeli maddelerin paketlenmesine ilişkin özel koşullar ve serbestlik
  Ambalaj ve tank hükümleri
  Orta Boy Dökme Konteynerler (IBC), Seyyar tankların, UN sertifikalı çok elemanlı gaz kaplarının (MEGC) kullanılması, Sabit tankların (tanker taşıtların), metalik malzemeden mamul gövdeli demonte edilebilir tank kaplarının, Elyaf takviyeli plastik (FRP) sabit tanklar (tanker taşıtlar), sökülebilir tanklar, tank Konteynerleri ve Vakumla çalışan atık tanklarının kullanılması
  Sevkiyat prosedürleri
  Genel hükümler, İşaretleme ve etiketleme, Konteynerler, MEGC’ler, tank-konteynerler, seyyar tanklar ve Araçlara levha takma ve işaretleme, Dokümantasyon ve Özel Hükümler
  Ambalajlar, orta boy dökme konteynerler (IBC’ler), büyük ambalajlar ve tanklar için yapı ve test hükümleri
  2.GÜN
  Tehlikeli maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)
  Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler
  Taşıma Teçhizatı ve Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Koşullar Taşıt mürettebatı, teçhizatı, faaliyeti ve belgelerine ilişkin hükümler
  Taşıtların yapım ve onayına ilişkin hükümler
  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (TMKTHY)
  Amaç ve Kapsam
  Tanımlar
  Taşıma faaliyetlerinde genel kural
  Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu
  İzin alma zorunluluğu
  Tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar
  Tehlikeli madde taşımacılığında izlenecek güzergâhlar ve park yerleri
  Denetim
  Muafiyetler ve özel izinler
  Yükümlülükler
  Gönderenin yükümlülükleri
  Paketleyenin yükümlülükleri
  Yükleyenin yükümlülükleri
  Dolduranın yükümlülükleri
  Taşımacının yükümlülükleri
  Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri
  Teslim alanın yükümlülükleri
  Tank/konteyner/depo işletmecisinin yükümlülükleri
  Güvenlik Danışmanı, Eğitim ve Uygulamadan Sorumlu Kurumlar
  Güvenlik danışmanı
  Eğitim
  Uygulamadan sorumlu kurumlar ve sorumlu oldukları alanlar
  Cezai Müeyyideler
  İdari para cezası
  İhtarlar
  Faaliyet durdurma
  Diğer düzenlemeler
  Yetki devri
  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Eğitmen: Rüçhan DERİCİ
  Karayolu, Demiryolu ve Denizyolu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

  Kısa Özgeçmiş:
  1989 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği’nden mezun olan Rüçhan Derici Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenimine devam etti. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans Bölümünde “Faaliyet Denetimi: Analitik İnceleme Prosedürleri” tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı.
  İş hayatına 1990 yılında Viyana’da başlayan Rüçhan Derici, 1998’e kadar Viyana ve Varşova’da yönetici ve koordinatör olarak birçok uluslararası projede görev aldı. 1999’dan itibaren Türkiye’de Dış Ticaret, Satın Alma, İç Denetim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Yeniden Yapılanma konularında çeşitli projeler gerçekleştirdi. 2003 yılında 3e Danışmanlık Ltd.Şti’ni kurdu. Ulaştırma, Dış Ticaret Mevzuatı, Tehlikeli Madde ve Taşımacılığı konularında sektör ve kamu kurumlarına teknik danışmanlık ve proje yönetim danışmanlığı yapmaktadır.
  AB Projelerinde AB Uzmanı olarak da görev alan Derici, aynı zamanda TRACECA (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru) Türkiye İstatistiki Veri Uzmanı olarak çalışmalarını yürütmüş ve halen Türkiye’deki Uluslararası Lojistik Merkezlerinin yer seçimi, kurulması ve diğer uluslararası lojistik merkezler ile entegrasyonuna yönelik çalışmalarına devam etmektedir.
  2004 yılından beri Dünya Bankası Türkiye Sınır Kapıları Geçiş Raportörlüğünü de yürüten Derici bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı Dünya Bankası’ndan ödül almıştır.
  2008 yılından beri MESLEKDER (Mesleki Eğitim Verenler Derneği) Başkanlığını yürütmektedir.
  2005 – 2009 yılları arasında T.C Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ulusal ve uluslararası ulaştırma mevzuatı konuları başta olmak üzere çeşitli konularda teknik danışmanlık hizmetleri vermiştir. Aynı zamanda Tehlikeli Madde Karayolu, Denizyolu ve Demiryolu Güvenlik Danışmanlığı sertifikaları da bulunan Derici’nin yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmış Tedarik Zinciri Yönetimi, Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Ulaşım Güvenliği, Lojistik, Dış Ticaret vb. konularda çeşitli makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Almanca, İngilizce ve Leh’çe bilmektedir.  Notlar:
  -Eğitim Sunumu Dijital ortamda verilecektir.
  -AVRO bedeli fatura düzenlenme tarihindeki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden hesaplanacaktır.
  -Eğitimlere aynı kurumdan 3 ve daha fazla kişinin katılmasında %5 indirim uygulanmaktadır.
  -Katılımcı Sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.
  -Dekontu tarafımıza ulaşan katılımcılara kesin kayıt yapılmaktadır.
  -Hizmet içi eğitimlerimiz için teklif isteyiniz.


  Bu eğitim için eğitim tarihi girilmemiş veya tarihi geçmiş olabilir.


   

  Bu eğitimi istediğiniz tarihler arasında almak için talebinizi Eğitim Talepleri Bölümüne Ekleyebilirsiniz.
  Eğitim talebi bırakarak hem istediğiniz zaman eğitimi alabilir hem de daha uygun teklifler alabilirsiniz.

  Eğitim Talebi oluşturun

   


  egitimduyurulari.com © 2007 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Ücretsiz Eğitimler | Hakkımızda | Yardım | İletişim | Uyarı