Anasayfa      Hakkımızda      Yardım      İletişim      Reklam  
  
   Anasayfa
 Ücretsiz Eğitimler
 indirimli Eğitimler
 Seçilmiş Eğitimler
 Son Eklenenler
 Eğitim Fırsatları
Anasayfa     Eğitim Takvimi    Eğitim Duyuruları     Eğitim Kategorileri    Eğitim Firmaları   Eğitim Talepleri     Makaleler    Haberler     Üyelik

ÜYELİK İŞLEMLERİ

E-Posta adresiniz

ÜyelikTipi

Şifre  

Beni hatırla

 • Şifremi unuttum
 • Üye ol
 •  İSTATİSTİKLER
  Toplam Eğitim    1694
  Takvimdeki Eğitim    0
  Eğitim talebi    0
  Aktif firma    580
  Aktif üye    4717


  Los Angeles International University  SATINALMA, LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ SERTİFİKA

  İNTEGRAL AKADEMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

  TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE SATINALMA UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

  Eğitmenler
  Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ
  Y.Doç.Dr. Muhammet Bamyacı
  Y.Doç.Dr. Murat Baskak
  Süre : 6 gün (Cumartesi Pazar)
  Eğitim Bedeli : 1.400 TL + KDV`dir.
  Eğitim bedeline eğitim kitapları, CD, coffee break ikramları ve açık büfe öğle yemeği dahildir.
  Eğitim Yeri
  Centrum Küçükyalı Eğitim Salonları
  PROGRAM MODULER KATILIMA UYGUNDUR

  PROGRAM İÇERİĞİ
  1.MODÜL  LOJİSTİK YÖNETİMİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

  · Lojistik Kavramı

  · Müşteri Hizmet Düzeyi(CSL) ve Lojistik Açıdan Önemi

  · Lojistikte 7 Amaç ve 7 Doğru

  · Türkiye Lojistik Sektörü

  · Dış Kaynak Kullanımı, Üçüncü Parti(Taraf) Lojistik(3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı(LLP)

  · Lojistikte Kritik Başarı Faktörleri

  · Lojistik Maliyetler, Süreçler ve Faaliyetler:

  · Taşımacılık Yönetimi (Kara, Deniz, Hava, Demir, Boru ve Intermodal)

  · Uluslararası Taşımacılık, Dış Ticaret ve Gümrük

  · Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi (Depolama Süreçleri, Konsolidasyon, Çapraz Sevkıyat-Crossdocking)

  · Stok ve Envanter Yönetimi

  · Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI) Sistemi

  · Üretim Lojistiği(Intra Logistics, TedarikçiParkı-Supplier Park)

  · Döngüsel Sefer (Milk Run) Sistemi

  · Lojistikte Verimliliğin ve Etkinliğin Artırılma Yolları (Tedarik Zinciri Yönetimi, vd.)

  · Lojistik Uygulamalar

  · Tedarik Zinciri(TZ) Kavramı

  · TZ’nde Bilgi Bozulması, Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect), Neden ve Sonuçları

  · Tedarik Zincirini Sayısallaştırma

  · Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) kavramı

  · Lojistik Yönetimi ve TZY Farklılıkları

  · TZY Evrimi, İçsel ve Dışsal TZY

  · TZY ’ndeki Zorluklar

  · TZ Karmaşıklığı Sorunu

  · TZY İlkeleri

  · 3 A (Triple A) TZY, Çeviklik, Adaptasyon ve İşbirliği

  · Tedarik Zinciri Paradigmaları, İtme-Çekme, Yalınlık-Çeviklik, Erteleme

  · Yeşil ve Tersine TZY

  · İzlenebilirlik

  · Lojistik Dış Kaynak Kullanımındaki Gelişim, Üçüncü Parti(Taraf) ve Dördüncü Parti Lojistik Kavramları (3PL, 4PL)

  · TZY Yaklaşımları

  · Ağ Tasarımı

  o Talep ve Arz Planlama

  o Tedarik Zinciri Analizi, Haritalama, Optimizasyonu ve Yönetimi (SCOR Modeli)

  o ERP, APS ve SCM Yazılımları

  o Hızlı Yanıt Sistemleri (Quick Response, VMI, ECR, vbg.)

  o Dağıtım Yönetimi (DRP, DRP II)

  · TZY Yararları  2. MODÜL TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE SATINLAMA YÖNETİMİ

  · Tedarik Zinciri Yönetimi Açısından Tedarikçi Kavramı ve İlişkileri

  · Kalite Kavramı, Müşteri Odaklı Çalışma ve Tedarikçi Boyutu

  · Tedarikçi Araştırma Süreci

  · Tedarikçilerin Ön Değerlendirmesi

  · Tedarikçi Firma Bilgi Formu

  · Tedarikçi Seçim Kriterleri

  · Tedarikçi Seçim Sistemi

  · Sözleşme Kavramı ve Türleri

  · Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterleri (kalite, teslimat, hız, maliyet, esneklik, işbirliği, vd.)

  · Tedarikçi Kalite Performansı

  · Tedarikçi Teslimat Performansı

  -Teslimatlarda Miktara Uyum

  -Teslimatlarda Termine Uyum

  -Teslimat Maliyeti

  -Standart Ambalaja Uyum

  · Tepki Hızı, Maliyetlendirme, Esneklik, Organizasyonel İlişkiler ve İşbirliği, Denetim, Bilgilendirme, Düzeltici Faaliyetler,

  · Tedarikçi Performans Değerlendirme Sistemi ve Tedarikçi Performans Raporu

  · Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu Örnekleri

  · Tedarikçi Gözden Geçirme Toplantısı

  · Tedarikçi Geliştirme Planlaması

  - Süreç Seçimi

  - İyileştirme İçin Hazırlık

  - Süreç Analizi ve Yeniden Tasarım

  - İyileştirmenin Uygulanması

  - Düzeltici Faaliyet İsteklerinin Yerine Getirilmesi

  - Tedarikçi Tanıma ve Takdir Sistemi

  · Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9000 vd.) açısından Tedarikçi Değerlendirme Sistemi

  · Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM-Suppliers Relationship Management)

  · İhtiyaç tespitinin önemi

  · Yetenek tabanlı ihtiyaç analiz tekniği

  · İhtiyaç tanımlama esasları

  · İhtiyaç karşılama yöntem ve esaslarının belirlenmesi

  · Toplam paket yaklaşım esasları

  · Malzeme tanımlama

  · Hizmet tanımlama

  · Teknik şartname hazırlama

  · İhale yöntemleri

  · Kuvvetler ayrılığı prensibi

  · İhale rekabet ortamının yaratılması

  · Tedarikçi portföyü oluşturma

  · Tedarikçi Değerlendirmesi

  · İhale Seçim Kriterleri

  · İhalenin yapılması ve sonlandırma

  · İhale uyuşmazlıklarının giderilmesi

  · İhale yolsuzluklarının giderilmesi

  · Şartname hazırlama teknikleri

  · Şartname yükümlülüklerinin takibi

  · Uyuşmazlık tanımları ve giderilmesi

  · Ödeme yapılması

  · Garanti sürecinin takibi


  3. MODUL DEPOLAMA VE STOK YÖNETİMİ


  • Depo Tanımı
  o Stoklama ve Depolama, Depolamada Amaç, Depo Türleri, Antrepo
  • Depolama ve Lojistik İlişkisi
  o Lojistikte Depolamanın Yeri
  o Depoların Değişen Rolleri, Katma Değerli İşlemler
  o Depo, Depolama ve Dağıtım Merkezi Kavramları
  o Parsiyel Yükler ve Konsolidasyon
  o Tedarik Zinciri İçinde Depolamanın Yeri
  • Depo/Tesis Yeri Seçimi ve Kararları
  o Tesis Seçiminde Faktörler
  o Tesis/Yer Seçiminde Kullanılan Metotlar
  o Depo Yerinin Seçimi, Kullanılan Yöntemler
  • Depolamada Süreçler
  o Depo Operasyonları
  o Çapraz Sevkiyat (Cross‐Docking)
  o Depo Tasarımı Metodolojisi, Depo Yerleşimi, Hacimsel Kullanım,UygunElleçleme ve Depolama
  o Ekipmanlarının Seçimi
  o Depo Operasyonlarının Ötesi
  o Depolamada Riskler
  o Depo Performans Değerlendirme Sistemi
  • Depo Yönetim Sistemleri (DYS)
  o DYS ile İzleme, Kontrol ve Koordinasyon
  o Depolamada Adresleme ve Yerleştirme Teknikleri, FIFO‐FEFO Kuralı
  o Otomatik Tanımlama Sistemleri
  • Depolamada Stok Yönetimi
  o Lojistik Sisteminde Stoklar
  o Stok Çeşitleri, Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu
  o Malzeme Kodlama Sistemleri,
  o Stok Maliyetleri, Sipariş/Hazırlık Maliyeti
  o Stok ve Sermaye İlişkisi, Stok Devir Hızının Önemi
  o Etkin Stok Yönetimi için Etkin Depo Yönetimi İlkeleri
  o Malzemelerin Sınıflandırılması, ABC Analizi
  o Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI)
  • Malzeme Yönetimi, Malzeme Yönetimi’nin Amaçları, Malzeme Tipleri, Malzeme Kodlama Sistemi
  • Stok ve Envanter Kavramları,
  • Lojistik Yönetimi ve Stoklar
  • Stok Çeşitleri, Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu
  • Stok Kalemleri İçin ABC Analizi, Tek ve Çok Kriterli Stok Kalemlerinin Sınıflandırılması
  • Stok Maliyetlerinin(Elde Bulundurma, Elde Bulundurmama, Sipariş, Hazırlık) Hesaplanması
  • Stok ve Sermaye İlişkisi, İşletme Sermayesinin Yapısı ve Etkin Kullanımı
  • Alım ve Satış Vadelerinin Stok Maliyetlerine Etkileri
  • Bağımsız Talep Yapısı için Temel Stok Kontrol Modeli,
  • Maksimum, Minimum Stok ve Sipariş Verme Düzeyleri, Bu Düzeylerin Talebe Duyarlı Hale Getirilmesi
  • Ekonomik Sipariş ve Ekonomik Üretim Miktarları Hesapları
  • Güvenlik Stokları, Güvenlik Stoğunu Etkileyen Faktörler, Güvenlik Stoğu Hesabı
  • Talep Miktarı ve Tedarik Süresindeki Sapmaları Azaltma Yöntemleri
  • Basit Stok Kontrol Modeli
  • Bekleyen Sipariş(Backordering) Stok Kontrol Modeli
  • Miktara Dayalı Fiyat İndirimli Stok Kontrol Modeli
  • Talebe Bağımlı Stok Sistemleri(MRP)
  • Ana Üretim Programı Oluşturma
  • Ürün Ağaçları
  • Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) Sistemi, Net İhtiyaçları Belirleme ve Çizelgeleme
  • Sipariş Miktarlarının Belirlenmesi(Lot Sizing)
  • Etkin Stok Yönetimi için Depo Yönetiminin Temelleri 
  EĞİTİM YÖNTEMLERİ: Anlatım, örnek olaylar, film gösterisi, tartışma, uygulamalar.  Bu eğitim için eğitim tarihi girilmemiş veya tarihi geçmiş olabilir.


   

  Bu eğitimi istediğiniz tarihler arasında almak için talebinizi Eğitim Talepleri Bölümüne Ekleyebilirsiniz.
  Eğitim talebi bırakarak hem istediğiniz zaman eğitimi alabilir hem de daha uygun teklifler alabilirsiniz.

  Eğitim Talebi oluşturun

   


  egitimduyurulari.com © 2007 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Ücretsiz Eğitimler | Hakkımızda | Yardım | İletişim | Uyarı