Anasayfa      Hakkımızda      Yardım      İletişim      Reklam  
  
   Anasayfa
 Ücretsiz Eğitimler
 indirimli Eğitimler
 Seçilmiş Eğitimler
 Son Eklenenler
 Eğitim Fırsatları
Anasayfa     Eğitim Takvimi    Eğitim Duyuruları     Eğitim Kategorileri    Eğitim Firmaları   Eğitim Talepleri     Makaleler    Haberler     Üyelik

ÜYELİK İŞLEMLERİ

E-Posta adresiniz

ÜyelikTipi

Şifre  

Beni hatırla

 • Şifremi unuttum
 • Üye ol
 •  İSTATİSTİKLER
  Toplam Eğitim    1694
  Takvimdeki Eğitim    0
  Eğitim talebi    0
  Aktif firma    580
  Aktif üye    4717


  Los Angeles International University  MEB Sertifikalı Finans Uzmanlığı Eğitimi

  Platform Akademi

  Platform Akademi Uygulamalı Finans Uzmanlığı Eğitimi başlıyor. Bir firmanın finans yöneticisinin bilmesi gereken tüm konuların uygulamalı olarak işlenecektir.

  Amaç :

  Başta bireysel yatırımcılar olmak üzere bilgi, birikim ve kazanımlarını en etkin şekilde değerlendirme çabası içinde olan kişi ve kurumlara, temel ve ileri finans bilgilerini güncel örnek ve vakalar yardımıyla sunmak ve onları eğitmektir.

  Katılımcılar, karşılaşacakları problemleri çözmede analitik yaklaşıma sahip olacaklar ve olayları hem mikro hem de makro bazda analiz etme becerilerine sahip olacaklardır.

  Kimler Katılmalı

  Bu eğitim sonucunda ulaşılan bilgi şu anda mesleğin içinde olup kendini geliştirmek isteyenler, Kariyerinin başında olup çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyenler, kariyerinde hızlı bir yükseliş yapmak isteyenler ve bizce özellikle ticari yaşamın en önemli aktörleri olan işverenlerin çalışma yaşamlarına önemli ivmeler kazandıracaktır.

  Program sonunda katılımcılara;
  v Çalıştıkları işle ilgili süresiz ve ücretsiz danışmanlık hizmeti
  v Platform Akademi Uzmanlık Sertifikası
  v İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir dış ticaret bilgi bankası CD’si

  PROGRAM DETAYLARI  EĞİTİM PROGRAMI

  Finans Yönetimine Giriş

  Finansal Yapının İşlevleri
  Finans Sisteminin Temelleri ve İşleyişi
  Finans Yönetiminin Temel Fonksiyonları
  Türkiye’de Finansal Sistem
  Finans Yöneticisinin Görevleri  Temel Mali Tablolar  Mizan

  Bilanço
  Gelir Tablosu
  Satışların Maliyeti Tablosu
  Yardımcı Mali Tablolar
  Fon Akım Tablosu
  Nakit Akım Tablosu
  Özvarlık Değişim Tablosu
  Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
  Maddi Duran Varlık Değişim Tablosu
  Kar Dağıtım Tablosu
  Dönen Varlık Nedir ?
  Dönen Varlıklarda özellik arz eden durumlar
  Duran Varlık Nedir ?
  Duran Varlıklarda özellik arz eden durumlar
  Aktif toplamları ve özellikleri
  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir ?
  K.V.Y.K. ile ilgili özellik arz eden durumlar
  Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir ? Özellik arz eden durumlar
  Öz Kaynak nedir ?
  Öz Kaynaklarda özellik arz eden durumlar
  Mali Tablolarda Aktarma-Arındırma-Düzeltme İşlemleri
  Kur Farkları
  Finansman Giderleri
  Reeskontlar ve Karşılıklar
  Stoklar ve Değerleme Yöntemleri
  Duran Varlıkların Değerlemesi
  Sorunlu Alacaklar
  Bilanço Dışı Taahhüt ve İşlemler
  Mali Tabloların Konsolide Edilmesi
  Uygulama Örnekleri


  Finansal Analiz Teknikleri  Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler
  Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor
  Temel Ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği Okumak
  Yüzdeler, Trend Ve Oran Analizleri
  Uygulama Örnekleri


  Finansal Planlama Teknikleri  Finansal Planlama, Etkin Finansal Planlama Teknikleri
  Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar Ve Tahmin Yöntemleri
  Proforma Bilanço, Gelir Tablosu, Fon Akım Tablosu, Proforma Nakit Akım Tablosu

  Bütçe Kontrol Teknikleri  İşletmelerde Planlama ve Bütçeleme

  Plan ve Planlamanın Özellikleri, Plan Türleri

  Planlamanın Sınırlıkları ve Başarı Koşulları

  Stratejik Planlama ve Bütçeleme

  Bütçeleme Sürecinde Stratejik Analiz

  Bütçeleme, Bütçe Sistemi, Bütçe Türleri

  Satış Gelirleri Bütçesi

  Satış Miktar Bütçesi

  Satış Tahminleri, Tahmin Süreci, Teknikleri

  Üretim Bütçeleme

  Üretim Hacminin Planlaması

  Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması

  Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması

  Direkt Madde Kullanımı ve Tedarik Miktar Bütçeleri

  Direkt Madde Maliyet Giderlerinin Planlanması

  Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi, Giderlerin Gider Yerlerine Göre Bütçelenmesi

  Üretilen ve Satılan Mamuller Bütçesi

  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Maliyetleri Bütçesi

  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Maliyetleri

  Gider Türlerine Göre Sınıflama

  Sipariş Sürecine Göre Sınıflama

  İş Hacmi İle İlişkisine Göre Sınıflama

  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Maliyetlerinin Bütçelenmesi

  Sipariş-Alma Maliyetlerinin Bütçelenmesi

  Sipariş-Karşılama Maliyetlerinin Bütçelenmesi

  Genel Yönetim Giderleri Bütçesi

  Bütçelenmiş Mali Tablolar

  İşletme Bütçelerinin Kontrolü ve Analizi

  İşletmelerde Planlama ve Kontrol İlişkisi

  Bütçeler Aracılıyla Kontrol ve Sapma Analizleri

  Bütçe Kontrolünde Esnek Bütçeler

  Karlılık Analizi ve Kontrolü

  Mamuller Bazında Karlılık Kontrolü

  Satış Bölgeleri Bazında Karlılık Kontrolü

  Müşteriler Bazında Karlılık Kontrolü
  Finansal Matematik  Paranın Zaman Değeri
  İskonto Oranı
  Gelecek Değer
  Bugünkü Değer
  Uygulama Örnekleri  Maliyet Muhasebesi  Stratejik Maliyet Yönetimi

  Temel Rekabet Stratejileri Ve Maliyetlendirme

  Maliyet Liderliği Rekabet Stratejisi

  Farklılaştırma Rekabet Stratejisi

  Hedef Maliyetleme

  Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme

  Tam Zamanında Yaklaşımı Ve Maliyetleme

  Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi

  Kalite Maliyetleri ve Analizi

  Maliyet Kavramı Ve Maliyet Muhasebesi

  Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Amaçları, Gider, Maliyet, Harcama ve Zarar Kavramları

  Giderlerin Sınıflandırılması

  Tekdüzen Hesap Planında Maliyet Muhasebesi

  Maliyet Hesapları

  Endüstri, Ticaret Ve Hizmet İşletmelerinde Gider Ve Maliyet Hesaplarının Akışı

  Gelir Tablosu Ve Satışların Maliyeti Tablosu

  İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

  İşçilik Giderleri

  Genel Üretim Giderleri

  Genel Üretim Giderlerinin Bölümlendirilmesi

  Giderlerinin Dağıtımında Aşamalar

  Sipariş Maliyet Sistemi

  Safha (Evre) Maliyet Sistemi

  Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

  Maliyet Fonksiyonunun Tahmini

  Maliyet-Hacim-Kar Analizleri
  İşletme Sermayesi Yönetimi  Nakit Planlaması ve Yönetimi
  Stok Planlaması ve Yönetimi
  Alacak Planlaması ve Yönetimi
  Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi
  Alacak Tahsil/Yönetim Politikaları
  İyi ve Kötü Alacakların Sınıflandırılması
  Kar dağıtımı ve Vergisel analizi
  İstisnalar
  Vergi Uygulamaları
  Uygulama Örnekleri


  Finansal Kaynakların Saptanması ve Yönetimi  Satıcı Kredileri (Ticari Borçlar)
  Banka Kredileri
  Kredi Başvuru Dosyası Hazırlığı
  Kredi Tekliflerinin Bankalarca Değerlendirilmesi
  Teminat Yönetimi, Teminat Mektupları (Garanti, İpotek, Diğer Teminatlar)
  Leasing / Factoring / Forfaiting
  Uygulama Örnekleri


  Risk Yönetimi  Finansal Risk Türleri, Saptanması Ve Ölçülmesi İlkeleri
  Riske Maruz Değer (Var) Kavramı
  Stress-Testing
  Fon Yönetimi Ürünleriyle Finansal Risklerin Yönetilmesi
  Kur Riski Yönetimi- Örnek Çalışma
  Faiz Riski Yönetimi
  Likidite Riski Yönetimi
  Döviz Kurlarının Oluşumu Ve Spot İşlemler
  Uygulama Örnekleri

  Bu eğitim için eğitim tarihi girilmemiş veya tarihi geçmiş olabilir.


   

  Bu eğitimi istediğiniz tarihler arasında almak için talebinizi Eğitim Talepleri Bölümüne Ekleyebilirsiniz.
  Eğitim talebi bırakarak hem istediğiniz zaman eğitimi alabilir hem de daha uygun teklifler alabilirsiniz.

  Eğitim Talebi oluşturun

   


  egitimduyurulari.com © 2007 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Ücretsiz Eğitimler | Hakkımızda | Yardım | İletişim | Uyarı