AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

0

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AİLE DANIŞMANLIĞI – DİĞER EĞİTİMLER
 

Aile Danışmanlığı Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI

Daha detaylı bilgi almak için Resmi Gazete de yayınlanmış yönetmelik metnini okuyabilirsiniz. Buradaki bilgiler özet niteliğindedir. İhtilafa düşülen durumlarda yönetmelik metni geçerlidir. 04. Eylül. 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren “Aile Danışmanlığı Yönetmeliği “inde belirlenen meslek elemanları ve yine yönetmelikte belirlenen eğitim niteliklerine uygun, zenginleştirilmiş eğitim içeriği ile teorik düzeyde ve uygulamada yetkin aile danışmanlığı personeli yetiştirmektir.

 

 

Aile Danışmanlığı Başvuru Koşulları

     Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir. Aile Danışmanlığı Eğitim Programı sonucunda aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 4 yıl eğitim görüp mezun olmuş katılımcılarımız `Aile Danışmanı` unvanına sahip olurlar.

    Psikoloji

    PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

    Tıp

    Çocuk Gelişimi

    Sosyal Hizmet

    Sosyoloji

    Hemşirelik

 

Meslek Elemanı Başvuru Koşulları

     Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir. Meslek Elamanı Eğitim Programı sonucunda aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 4 yıl eğitim görüp mezun olmuş katılımcılarımız `Meslek Elemanı` unvanına sahip olurlar.

    Psikoloji

    PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

    Tıp

    Çocuk Gelişimi

    Okul Öncesi Öğretmenliği

    Aile ve Tüketici Bilimleri

    Sosyal Hizmet

    Sosyoloji

    Hemşirelik

 

Aile Danışmanlığı Nedir?

      Aile Danışmanlığında önemli olan hizmetin içeriği ve ailenin ne şekilde ele alındığı, başka bir ifade ile ailenin bu hizmetten ne şekilde yararlanacağıdır. Bireysel psikolojik danışmandan farklı olarak `aile` grubu dinamiği dikkatte alınarak değerlendirmekte ,kişilere bireysel olarak değil `aile fertleri` olarak ilgilenilmektedir. Yani bireylerin sorunları ile değil `ailenin` yaşadığı sorunlar ön planda olmaktadır. Aile Danışmanlığı aile denilen yapıyı oluşturan kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme ,evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olmaktadır. Aile danışmanlığı, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile olan sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki danışmanlık hizmetidir.

 

Aile Danışmanlığının Tanımı ve işlevi

      Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur. Aile içinde yaşadıkları sorunlar; bireylerin huzursuz olmasına, birbirleriyle olan ilişkilerinin zayıflamasına, iletişim yollarının tıkanmasına neden olmakla beraber, aile ortamında yaşadığı sorunlar bireylerin toplumsal rollerini ve diğer kişilerle olan etkileşimlerini de olumsuz yönde etkilemekte böylelikle sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır. Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmek, işlevselliğini, gerçekçi hedefler koymalarını ve açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini, yaratıcı çözümler üretmeyi geliştirmek , ayrılma kararı alan eşler, bununla beraber çocukları varsa `Biz Nasıl Sağlıklı Ayrılabiliriz` sorusuna yönelik hedefler doğrultusunda Aile Yasası (Family Law Act) çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetidir.

 

Aile Danışmanlığının Amacı

      Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Aile danışmanlığı; incinmiş duygular, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile olan sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili olabilir.

 

 

Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri

      Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

 

Meslek elemanının eğitimi ve nitelikleri

      Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply