Genel Dış Ticaret Eğitimi

0

Genel Dış Ticaret Eğitimi

Dış Ticaret Eğitimi – DIŞ TİCARET / E-Ticaret
Genel Dış Ticaret
Süre: 2 gün (14 saat)
İçerik:
a) Dış ticarete giriş
aa) ihracat, ithalat, transit ticaret kavramları
ab) ihracatçı, ithalatçı kimdir ?
ac) dış ticarette iş akışı
ad) dış ticareti yasak veya bir mevzuata bağlı ürünler
b) INCOTERMS 2010
ba) dış ticarette masraf kalemleri ve paylaşımları
bb) incoterms sistemi ve kullanım esasları
bc) EXW, FOB, FCA, FAS
bd) CFR, CPT, CIF, CIP
be) DAT, DAP, DDP
bf) incoterms-sigorta, incoterms-ödeme şekli ilişkileri
bg) lojistik ve sigirta uygulamaları
bh) uygulama
c) Dış ticarette vergilendirme
ca) gumruk vergisi kavramı
caa) gümrük birliği
cab) efta ülkeleri
cac) sta ülkeleri
cad) gsp ülkeleri
cb) katma değer vergisi
cba) ihracatta katma değer vergisi
cbaa) ihracatta katma değer vergisi istisnası
cbab) ihracatta katma değer vergisi iadesi
cbac) ihracatta "ihraç kayıtlı teslim"
cbb) ithalatta katma değer vergisi
cc) gözetim vergisi
d) Fiyatlandırma
da) ihracatta fiyat hesaplama
db) ithalatta maliyet hesaplama
dc) uygulama
e) Ödeme Şekilleri
ea) ödeme şekillerinin tanımlanması
eaa) ödeme şekillerinin ihracatçı açısından değerlendirilmesi
eab) ödeme şekillerinin ithalatçı açısından değerlendirilmesi
eb) peşin ödeme şekilleri
eba) peşin ödeme
ebb) prefinansman kredisi
ebc) peşin akreditif
ebd) vesaik mukabili ödeme
ec) vadeli ödeme şekilleri
eca) vadeli akreditif
ecb) kabul kredisi
ecc) mal mukabili
ed) uygulama
f) Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belegeler (vesaik)
fa) faturalar
fb) sevkiyat belgeleri
fc) serbest dolaşım belgeleri
fd) sigorta belgeleri
fe) kalite ve sağlık belgeleri
fg) uygulama
g) Dış ticaret destekleri
ga) dahilde işleme rejimi
gb) hariçte işleme rejimi
gc) devlet destekleri
gd) eximbank programları

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply