Marmara Üniversitesi – Dış Ticaret Sertifika Prog.

0

Marmara Üniversitesi – Dış Ticaret Sertifika Prog.

Dış Ticaret Eğitimi – DIŞ TİCARET / E-Ticaret
BTSP nedir ? 

BTSP Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı`nın baş harflerinden oluşmuştur. ODTÜ`nün internet üzerinden verdiği ilk sertifika programıdır. BTSP`nin amacı Türkiye`deki bilgi teknolojiler alanındaki 75.000`nin üzerindeki yetişmiş eleman gereksinimini karşılamaya katkıda bulunmaktır.
BTSP, 4 dönemden oluşan ve yaklaşık olarak 9 ay süren bir sertifika programıdır. Programda, her dönemde iki ders olmak üzere toplam sekiz ders verilmektedir. Dersler Bilgisayar Mühendisliği`nin temel derslerinden seçilmiştir ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmıştır. Dönem sonunda katılımcılar yüzyüze dersler ve sınavlar için ODTÜ`ye davet edilmektedirler. Yapılan sınavlar sonucunda, 8 dersten de başarılı olan katılımcılar Bilgi Teknolojileri Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar

BTSP sonunda alınacak sertifikayı nasıl kullanacağım?

BTSP değerlendirmesi sonunda başarılı olan katılımcılara ODTÜ tarafından resmi bir sertifika verilecektir. Buna hak kazanan kişi İDE_A/BTSP çerçevesinde Bilgisayar Mühendisliği`nin 8 temel dersini izlemiş ve sınavlarında başarılı olmuş demektir. Sertifika bu derslerin ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından internet üzerinden yürütülen program sonunda verildiğini de belgelemektedir.
Verilen ODTÜ sertifikasının bilgi teknolojileri alanında eleman gereksinimi olan bazı şirketler tarafından kabul göreceği basına yansımıştır. Bu sertifikaya sahip kişiler bu şirketlerde eleman açığı bulunduğu takdirde tercih edileceklerdir. Türkiye`de bilgi teknolojileri alanında 75.000`nin üzerinde yetişmiş eleman gereksinimi bulunmaktır. Benzer sorun yurtdışında da bulunmaktadır. Örneğin A.B.D.`de işsizlik oranı %8 olmasına rağmen BT alanındaki yetişmiş eleman açığı 346.000`nin üzerinde bulunmaktadır. Avrupa`da ise bu açık 300.000 civarındadır. Bu nedenle böyle bir öğretimin önemi büyüktür.
Halen bir işte çalışıyor veya kendi işinizin sahibi iseniz BTSP size sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmanızda ve rekabetçi piyasa ve iş koşullarında daha başarılı olmanızda yararlı olacaktır. Bilgisayar dünyasında başdöndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bilgisayar donanımındaki değişimden çok farklı olarak yazılım teknolojileri çeşitli boyutlarda evrim geçirmektedirler. Her yıl yeni programlama dilleri, yeni yazılım geliştirme paradigmaları, gereksinimlere göre standartlar ve yeni yazılım araçları ortaya çıkmaktadır. Bu alanda çalışanlar sözü edilen başdöndürücü gelişmeleri zorlukla izlemektedirler. Avrupa`da bir meslek 24 ayda eskirken ABD`de 18 ayda eskimektedir. İyi bir yaşam standardı ve işsiz kalmamak için yaşam boyu eğitim mutlaka gereklidir. BTSP yaşam boyu öğrenme gereksinimi karşılamak için de önemli bir fırsattır. 

BTSP bana uygun mu?

BTSP ileri (Bilgisayar Mühendisliği) düzeyde bir sertifika programıdır. Öncelikle aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir.

Derslerin Türkçe olmasının yanında; kaynak kitaplar, referanslar ve internetten verilecek linkler İngilizce olacağı için, okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilmek.

En az üniversite öğrencisi olmak veya iki yıllık bir yüksek okuldan başarılı bir şekilde mezun olmak.

8 haftada bir dönem sonlarında en az 2, en fazla 4 günlüğüne (Cuma-Cumartesi-Pazar- Pazartesi) yüz yüze dersler, dönem sonu sınavları ve telafi sınavları için ODTÜ`ye (Ankara) gelebilmek

Ödevler ve dersler için en az Pentium 120 işlemcili/32 MB RAM/2MB ekran kartı/multimedya özellikleri olan bir bilgisayar kullanma olanağına sahip olmak

Haftada en az 10 saat internete erişim olanağına sahip olmak

Her ders için haftada en az 6 saat çalışma zamanı ayırabilmek
Kimler Katılabilir?
1. Bilgi Teknolojileri (BT) alanında uzun süre önce eğitim almışsınız ve bilgilerinizi yenilemek ve/ya tazelemek
2. BT alanında bir işte çalışıyorsunuz; ancak bu alanda formal ve düzenli bir eğitim almamışsınız; Bilgisayar Mühendisliği`nin temel derslerini alıp BT konusunda daha geniş ve derinlemesine bir öğretim görmek
3. BT alanında kendinizi yetiştirip meslek değiştirmek veya bir meslek edinmek
4. Bilgi teknolojilerini mesleğinizde daha etkin ve etkili kullanmak
5. Yöneticisiniz ve BT`yi kullanan çalışanlarınızı yönlendirebilmek

Program İçeriği:
I. Dönem : 1. Bilgisayar Sistemleri ve Yapıları
2. C ile Bilgisayar Programcılığına Giriş
Yüz yüze Eğitim
Sınavlar

II. Dönem : 
3. C ile Veri Yapıları ve Algoritmalar
4. Unix ile İşletim Sistemleri
Yüz yüze Eğitim
Sınavlar

III. Dönem : 
5. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
6. Yazılım Mühendisliği
Yüz yüze Eğitim
Sınavlar 

IV. Dönem : 
7. Web programlama
8. Yazılım Geliştirme Projesi
Yüz yüze Eğitim 
Sınavlar 

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply