FİNANSAL TABLO ANALİZİ

0

FİNANSAL TABLO ANALİZİ

Finans Tabloları – FİNANS YÖNETİMİ
AMAÇ:

Finansal Kontrol ve Analiz kapsamında dil ve görüş birliğini geliştirmek. Finansal Analiz araçlarını irdelemek ve uygulamalar ile pekiştirmektir.
Eğitim konusunun kontrol amacına ek olarak Amaçlara Göre Yönetime nasıl hizmet ettiği vurgulanacaktır.


İÇERİK :

1. Giriş: Amaçlara Göre Yönetim ve Finansman Yönetimi

Muhasebe Fonksiyonu

Yönetim Muhasebesi

Finansman Fonksiyonu

Kar Maksimizasyonu, Karlılık Maksimizasyonu

İşletmenin Ana ve Ara Amaçları
2. Temel Finansman Kavramları ve İlkeleri

İşletmenin Amaçları, Ortakların Amaçları

İşletmenin Cari Pazar Değerinin Maksimizasyonu
3. Maliyet Kavramı

Maliyet Unsurları

Üretim Maliyetleri, Üretim Dışı Maliyetler

Değişken ve Sabit Maliyetler

Maliyet Dağıtımları

Yönetim Aracı Olarak Maliyetler

İşletme Sermayesi Yönetimi İçin Maliyet Muhasebesi
4. Finansal Planlama ve Kontrol Sistemi

Faaliyet Bütçeleri

Ana Bütçe

İşletme ve Yatırım Bütçeleri
5. Mali Tablolar

Gelir Tablosu

Bilanço
6. Finansal Analiz
Finansal Analizin İşlevi

Stratejik Yönetimin Parçası: Mevcut Kaynakların Değerlendirilmesi

Faaliyet Performansının Değerlendirilmesi
Finansal Analiz Teknikleri

Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu

Başabaş Analizi

Oran Analizi
7. Finansman Kaynakları

İşletmelerin Finansal Kaynakları

Finansal Kurumlar

Finansman Yöntemleri

Etkin Finansman Yönetimi


SÜRE:
2 gün

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply