ANALiTiK METOD VALIDASYONU(FDA/EMA VE ICH`E GÖRE)

0

ANALiTiK METOD VALIDASYONU(FDA/EMA VE ICH`E GÖRE)

VALİDASYON – İLAÇ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
Analitik Metod Validasyonuna Giriş
Valide Edilmesi Gereken Parametreler
Seçicilik, Seçimlilik
LOD, LOQ, LLOQ ve BLQ
Gerikazanım,
Kesinlik, Güniçi ve Günlerarası
Doğrusallık
Kararlılık
Tekrarüretilebilirlik (Robustness)
Sağlamlık (Ruggedness)
Ölcüm Belirsizliginin Hesaplanması
Matriks etkisi
Carry-over (madde taşıma)
Seyreltme doğruluğu (dilution integrity)
WORKSHOP : Kalibrasyon Egrisinden Ölçüm Hatasının
Detaylı Olarak Hesaplanması
CASE STUDY: Ruggedness ve Robustness Için Deney Tasarımlarından Test yöntemlerinin Test Edilmesi

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply