HPLC VE İLERİ HPLC`DE PRATIK METOD GELİŞTİRME

0

HPLC VE İLERİ HPLC`DE PRATIK METOD GELİŞTİRME

HPLC – İLAÇ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
Kromatografinin Temel İlkeleri
HPLC de Ayırma Modları
Kolon Türleri, Çözgen Türleri
Mobil Faz katkı maddeleri
Solventin Seçiciliğe etkisi
Dedektör türleri
Yöntem Geliştirme Teknikleri
Fazlar (Yapısı ve Değiştirme etkileşimi)
Kimyasal derivatizasyon ile yüzey özelliklerinin değişmesi
Reversed Fazlar ve polar bağlı Fazlar
C-18 Fazlarının nominel olarak karşılaştırılması
Metodun kontrol edilmesi
Ayrım amacının tanımlanması
Ayrımın optimizasyonu
Analitin yapısı
Kromatogratik sistemin etkisi
Analitin yapısal değişimi
Analitik Metod Geliştirmede HPLC nin kullanım olanakları
Hata Arama (Troubleshooting), Sistematik Hata Arama
Hata önleme stratejileri

CASE STUDY: HPLC için Kalite Kontrol Kartı
WORKSHOP : Hata arama örnekleri

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply