İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ

0

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ

İ.K NIN GÖREVLERİ VE ROLÜ – İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
EĞİTİMİN AMACI
Katılımcıları İK yönetimin tarihçesi, temel İK süreçleri ve kavramları, ilgili diğer kavramlarla ilişkileri ve İK politikasının belirlenmesi hakkında bilgilendirerek bu alandaki yetkinliklerini geliştirmektir.

EĞİTİM HEDEFLERİ
· İK yönetimin temellerini kavramak,
· İK yönetimi ile ilgili diğer kavramları ve ilişkilerini öğrenmek
· Firmanın İK politikasını belirleyebilmek

EĞİTİMİN SÜRESİ : 3 Gün (09:30-16:30) 

KATILIMCI PROFİLİ : İnsan kaynakları yönetici ve uzmanları /adayları

EĞİTİM İÇERİĞİ 

İK yönetimin tarihsel gelişimi

Temel Yaklaşımlar
İnsan Kaynakları Yönetimin Evrimi
Personel Yönetimi ve İKY ilişkileri
Personel Yönetimi – İKY arasındaki Farklar
Türkiyede İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişimi

Temel İK süreçleri

İK Politikası
İK Planlaması
Personel Seçimi
Performans Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Ücret Yönetimi
Kariyer Yönetimi
Motivasyon Yönetimi
İK bilgi Sistemi
Özlük işleri

İK yönetiminin organizasyonu ve sorumluluklar

İK bölümünün organizasyonu ve İK Pozisyonları
Üst Yönetimin sorumlulukları
İK bölümünün sorumlulukları
Yöneticilerin sorumlulukları

İK yetkinlikleri ve İKnın etkinliği

Temel İK Yetkinlikleri
İK bölümünün performans göstergeleri
İK bölümünün etkinliği ve ölçümü

İK yönetimi ve Toplam Kalite

Toplam Kalite Kavramı
Kalite yönetimin İK yönetimine etkileri
İK yönetiminin toplam kaliteye etkileri

Kurum Kültürü

Kurum kültürü ve unsurları
Kurumsallaşma ve kurum kültürü
Kurum kültürünün işletme politikalarına etkileri
Kurum kültürünün İK politika ve uygulamalarına etkileri

İK politikası

Politika,soru,süreç ilişkisi
Politika hiyerarşisi
İK politikasının unsurları
İK politikasının belirlenmesi
İK politika örnekleri

İK yönetimin geleceği

Gelecekteki İKY ve Fonksiyonları
Gelecekte İKY Organizasyonu ve Rolü
İnsan kaynaklarında kariyer

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply