İLERİ DÜZEY İSTATİSTİK UYGULAMALARI

0

İLERİ DÜZEY İSTATİSTİK UYGULAMALARI

İLERİ DÜZEY İSTATİSTİK – İSTATİSTİK
İLERİ DÜZEY İSTATİSTİK UYGULAMALARI: FAKTÖR ANALİZİ, ARACI VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

eğitimin içeriği:
1. GÜN

Sosyal Bilimlerde Geçerlilik ve Güvenilirlik

Açıklayıcı Faktör Analizi ve Uygulama

Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Uygulama

Regresyon Analizi ve Sosyal Bilimlerde Model Kurma

Aracılık Etkisi (Mediating Effect) nedir?

Aracılık Testi ve Sobel Testi (Uygulama)
2. GÜN

Düzenleyici Etki (Moderating Effect)Nedir?

Model Kurma ve Düzenleyici Etki Analizi

Düzenleyici Etkinin Regresyon Eğrileri İle Sınanması Ve Yorumlama

Uygulama

Raporlama 

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply