Verimli Bir İş Yeri için 5S

0

Verimli Bir İş Yeri için 5S

5S – KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ
5S Yöntemi; Japonya orijinlidir. Temiz ve düzenli bir işyeri organizasyonunun sağlanmasını hedeflemektedir. Böylece aşağıdaki avantajlara sahip bir işyerine kavuşulması sağlanacaktır.

Verimlilikte artış
Daha güvenli çalışma ortamı
Daha güvenli donanım
Hataları zamanında teşhis
Çalışan motivasyonunda artış
Fire oranında azalma
Müşteri güven seviyesinde artış
Ayırma, Düzenleme, Günlük Temizlik, Süreklilik ve Kontrol olamak üzere 5 adımda işyeri ortamının verimliliğini artırmak amaçlı ve sürekli iyileştirilmesi gereken bir süreçtir. 

KAİZEN`e uyarlanarak kullanılması durumunda etkinliği daha da artmaktadır.

Hedefleri 
Kuruluşlarda 5S Prensiplerinin bilinmesi ve uygulanması sağlanarak, verimlilik ve kar artışına katkıda bulunmak. 

İçerik 

5 Sin 5 temel elemanı
Müşteri Beklentisi
Lean Prodüksiyon
Neden 5S?
Çalışma yeri denetimi
Seiri
Seiton
Seiso
Seiketsu
Shitsuke
Görsel Fabrika

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply