PROFESYONEL SATIŞ TEKNİKLERİ VE İKNA YÖNTEMLERİ

0

PROFESYONEL SATIŞ TEKNİKLERİ VE İKNA YÖNTEMLERİ

SATIŞ TEKNİKLERİ – KİŞİSEL GELİŞİM
AMAÇ:

Satış ekibinde görev yapan çalışanlara pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri alanında geliştirilmiş ve satış etkinliğini arttırmaya yönelik yaklaşım ve teknikleri benimseterek farkındalığı ve motivasyonu arttırmak ; satış ekibinin tutum ve davranışları ile müşteriler üzerinde olumlu izlenim bırakmalarını, müşteri bağlılığını arttırmalarını ve firma hizmet kalitesi ve imajı açısından rekabet avantajı yaratmalarını sağlamaktır.

İÇERİK :

Pazarlama / Satış Anlayışının Gelişimi

Satışın Unsurları

Satıcı, Müşteri ve Ürün

Satışın İki Yönü ve Profesyonellik

Bireysel Gelişim Planı ve KEFE (SWOT) Analizi

Neredeyim? / Nereye? / Nasıl?

Durumsal Satıcılık Modeli

Müşteri İlişkilerinde Önemli Unsurlar
– İletişimde Ortaya Çıkan Bazı Engeller ve Bunları Aşma Yolları
– Empati / Etkili Dinleme / Vucut Dili
– Müşteri İlişkilerinizi Geliştirmek İstiyorsanız
– Müşteri İlişkilerinizi Bozmak İstiyorsanız
– Müşteri Kimdir? Ne Bekler?
– Satınalma Nedenlerine Göre Müşteri Tipleri
– Müşteri İlişkilerinde İlginin Önemi
– Olumlu Sözler Olumlu Duygular Yaratır
– Müşteri Kaybetmenin Maliyeti
– Müşteri Kaybetmenin Nedenleri
– Kayıpları Önleme Çalışmaları
– Satıcı / Müşteri İş Oyunu

Satışta Adımlar
– Satış Görüşmesi Planı ve Ön Hazırlık
– Zaman Planı ve Öncelikler (Acil ve Önemli Kavramları ABC Analizi)
– Yeni Müşteri Kaynakları Arama
– Randevu Alma ve Telefonla İletişim
– En Etkili Kişiye Ulaşma
– İletişim Kurma
– Telefonla Görüşme Teknikleri
– Telefonda Müşteri Bahaneleri İle Başaçıkma Yolları
– İlk 5 Saniye (Müşteriyle İlk Karşılaştığımız An)
– Müşteri İhtiyaçlarının Tespiti
– Müşteriye Sorulacak Sorular ve Soru Tipleri (İhtiyaç Belirleme / Yönlendirme ve İhtiyaç Yaratma)
– Satış Sürecinin Kilit Noktası Fayda Satışı
– Müşteriye İfade Edilecek Faydalar
– Fayda ve Özellik Kavramları
– Faydayı Destekleyecek Kanıtların Kullanılması
– Ürün Yararlılık Analizi
– Müşteri İtirazlarını Karşılama ve Çatışmaları Çözme Amacıyla Kullanılabilecek Teknikler
– İtirazları Anlayışla Karşılama Cümleleri
– Satışı Kapatma Yöntemleri

Video Çekimli Satıcı Müşteri Rol Oynama Çalışmaları

Genel Değerlendirme ve Kapanış
SÜRE : 2 GÜN

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply