PROFESYONEL YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

0

PROFESYONEL YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI – KİŞİSEL GELİŞİM
AMAÇ:

Günümüzdeki Yönetici Asistanlığı anlayışını ve temel görevlerini irdelemek “Profesyonel Yönetici Asistanı ” olgusunu benimsetmek ve Yönetici Asistanlığında “Profesyonellik” kavramı kadar önemli bir faktör olan “İletişim”in önemini vurgulamak, Yönetici Asistanlarının kendilerini ve insanı tanımalarını ve geliştirmelerini sağlayarak yöneticilerine ve firmasına daha iyi hizmet etmelerine yardımcı olmaktır.

İÇERİK : 

 Yönetici Asistanı Olarak Karşılaşılan Sorunlar
 Yönetici Asistanının İşletmedeki Yeri ve Önemi
 Günümüzde Yönetici Asistanı Profili
 Yönetici Asistanının Temel Görev ve Sorumlulukları
 Profesyonellik Kavramı
 “Profesyonel Yönetici Asistanı” Kimdir?
 Kazanan / Kaybeden Davranışlar
 Soruna Çözücü Yaklaşım
 Kişisel Gelişim Planı
 Yönetici Asistanlığında İletişim
 İletişim Modeli
 İletişimde Engeller
– Şartlanma ve Önyargılar
– Algılama Farklılıkları
 Sözsüz İletişim
 Kişisel Açıklık ve Güven
 Yönetici Asistanlığında Dinlemenin Önemi ve Aktif Dinleme
 Dinleme Etkinliğinin Geliştirilmesi
 Empatik İletişim
 Sonuç Odaklı İş Takibi
 Planlama, Organize etme,Yöneltme ,Koordinasyon ve Kontrol
 Sağlıklı Karar Verme
 Karar Vermenin Önündeki Tuzaklar
 Zaman Yönetimi
 Yönetici Asistanlığında Telefonla Görüşme
 Telefonla Görüşmede Dikkat Edilecek Hususlar
 Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

SÜRE: 2 gün

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply