Terapötik Değişim İçin Hipnoz

0

Terapötik Değişim İçin Hipnoz

Psikoloji – KİŞİSEL GELİŞİM
 Kendinizde ve danışanlarınızda etkili kişisel değişimi yaratmak için dinamik hipnoz öğrenin. Kurs öğrencileri hipnoz ve hipnoz telkinleri fenomeninin heyecanlı dünyasıyla tanıştırır. Hipnozun gücünün ve potansiyelinin insan doğasında değişim yaratmak için nasıl kullanılabileceğini gösterir. Bu modülün başarıyla tamamlanması öğrencinin sigara bırakma, kilo verme, istenmeyen davranışlar, stres yönetimi, performans artırımı, otohipnozu öğretme ve bunun gibi yaygın problemlere hipnoterapiyi etkili bir şekilde kullanarak müdahale etmesini sağlar.

Kurs Özeti:

Kurs klasik hipnoz temelinden yola çıkarak ve Dönüşümsel Terapi eğitim temellerini de dahil ederek hipnoterapiye geniş bir bakış açısı sunar. Kurs gösterilebilir hipnotik durumları, derinleştirme prosedürlerini ve trans sonlandırma indüksiyonlarını öğretir. Öğrenciler hızlı ve anlık indüksiyonları ve onları terapide en etkili nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Klinik uygulamalarda hipnotik testlerin kullanımı ve uygulanmaları öğrenilir. Öğrenciler hipnozda ve otohipnozda nasıl etkili bir şekilde çeşitli hipnotik fenomenlerin geliştirildiğini öğrenirler. Belirli durumlardaki çeşitli hipnotik prosedürler için dikkat edilecek hususlar ve uygun olmayan tedavilere dikkat çekilir. Hipnozun nörofizyolojik prensiplerini öğrenirler ve hipnotik fenomenin bilimsel anlayışını elde ederler. Aynı zamanda iletişim ilkeleri ve ikna etme ve hipnoterapi için hayati önem taşıyan ses kullanma becerilerinin geliştirilmesini öğrenirler.

Hipnotik dilin temel taşı olan önermenin yapısı ve zihinsel programlama alanları çalışılır ve deneyimlenir, böylece danışanın içinde bulunduğu trans durumları kolayca farkedilebilir. Anlam kavramları (semantik) ve hipnoterapide kullanılan dilin diğer önemli yanları öğretilirken öğrenciler gözlem, dinleme ve danışmanlık becerilerini de uygulamalı olarak öğrenirler. Danışanların ve sorunlarının kapsamlı ve yeterli değerlendirilmesi detaylı bir şekilde işlenir. Kursiyerler transta ve trans dışında danışanla nasıl terapötik uyum geliştireceklerini öğrenirler; ayrıca etkili bir tedavi için gerekli iyileştirici çevre ve terapötik ilişki yaratmanın temel prensiplerini öğrenirler.

Bilinçaltı zihnin doğasının anlaşılması ve bu seviyedeki zihinsel işlevlere hipnoz yoluyla nasıl ulaşıldığı öğrencilere kişisel gelişimlerinin bir parçası olarak öğretilir ve onları hipnoterapinin temel klinik uygulamalarıyla tanıştırır. Etkili önermelerin ve bilinçaltı programlamanın temel ilkeleri işlenirken öğrenciler psikolojik problemlerin zihinde nasıl oluştuğunun prensiplerini ve terapi yoluyla onların nasıl üstesinden gelindiğini kavrarlar.

Analitik hipnoterapinin en etkili ve hızlı yaklaşımlarından Dönüşümsel Terapinin belirli temel prensipleri ve metodları da bu modülde öğretilir. Bu seviyedeki eğitim sonraki yoğun kurslarda öğrencinin öğreneceği ileri terapötik beceriler için ciddi bir hazırlık sağlar.

Çeşitli sorunları, örneğin belli psikolojik ve davranışsal problemleri, stres yönetimini ve çeşitli performans artırıcı uygulamaları, güvenli ve etkili bir şekilde uygulamak için öğrenciler hipnoterapi becerilerini ustalıkla kullanmayı temel seviyede öğrenirler. Öğrenciler kişisel gelişim ve bireysel hedefler için dinamik otohipnozu ve otoönermeyi öğrenirler. Başarılı bir hipnoterapistin kişisel nitelikleri ve onların nasıl geliştirildiği detaylı bir şekilde öğrencilere sunulur.

Süpervizyon bölümü hipnotik tekniklerin başarıyla uygulanması, konuşma kalıpları ve ses kullanımı, fiziksel jestler ve hareketler, gözlemleme ve dinleme becerilerini içerir.

6 gün yoğun eğitim, 50 saat sınıfta eğitim.


Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply