İLERİ EXCEL EĞİTİMİ

0

İLERİ EXCEL EĞİTİMİ

Excel – MS OFFICE
Eğitim Süresi: 36 Saat

Kimler Katılmalı: Microsoft Excel programını ileri seviye ve verimli kullanmak isteyenler.

Eğitimin Amacı: Microsoft Excel programını temel ve ileri seviye kullanım becerisini geliştirmek.

Eğitim İçeriği:

· EXCEL BİLGİLERİNİN TEKRARI (temel komutlar)

Dosya işlemleri, Veri Girişi,

Farklı kayıt türleri (WEB, XML, text vs),

Satır ve Sütun ekleme / silme,

Satır yüksekliği ve Sütun genişliği değiştirme,

Gizleme, hücre birleştir, kes / kopyala / yapıştır,

Çalışma sayfası ekleme / silme / addeğiştirme / kopyalama / taşıma,

Otomatik yedekleme

· FORÜL YAZMA – FONKSİYONLAR

Formül çubuğu

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, yüzde işlemleri

Fonkiyonlar

Topla, çarpım, ortalama, karakok, mutlak, tamsayı, çarpınım, mod,

Kombinasyon, mak, min, eğer, ve, yada, değil, etopla, eğersay

Yuvarla, aşağı yuvarla, yukarı yuvarla,

Boşluksay, birleştir fonksiyonları,

Büyük / küçük harf, tarih ve zaman fonksiyonları

Trigonometrik, logaritmik fonksiyonlar.

· BİÇİMLENDİRME

Kenarlıklar, renklendirme, çizgiler, gölgelendirme

Tablolar oluşturmak (biçim, kenarlık, hücre yapıları farklı olan)

Verileri biçimlendirme (şekil, renk, boyut vs)

Hücrelere açıklama ekleme,

· KOŞULLU BİÇİMLENDİRME

· VERİ ANALİZİ

Sıralama (artan / azalan)

Filtreleme,

Alt toplamlar,

Veri doğrulama,

Verileri koruma, veri girişini sınırlandırma, özel listeler

· GRAFİKLERLE ÇALIŞMAK

Grafik oluşturma (pasta, sütun, çizgi grafikle)

Grafik görüntüsü

Grafik eksenleri

Veri işaretleri, veri etiketleri ve metin

Grafik verilerini düzenleme

Grafik alanına seri ekleme

· ÖZET TABLOLAR (pivot table) İLE ÇALIŞMAK

Özet tablolar oluşturma ve silme

Görünüm ve yerleştirme

Veri alanı ekleme / çıkarma

Görüntüleme / gizleme

Verileri yenileme

Verileri gruplandırma

· MAKROLAR

Makro türleri, Makro kaydetme, Makro çalıştırma, Makroyu düzenleme

Makro seçeneklerini değiştirme

Hazır makronun bir düğmeye yada menüye atanması

Makrolarda adres

· Visual Basic for Aplications (VBA)

VBA penceresini tanıma

Visual Basicde program (Makro) yazma

Project penceresi, Properties penceresi, Değişkenler, döngüler, koşul yapıları

Kod yazmaya giriş, Çalışma kitabı ve çalışma sayfası kodları

MsgBox ve Inputbox.

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply