MS Visio 2007 ile Süreç Modelleme ve Analiz

0

MS Visio 2007 ile Süreç Modelleme ve Analiz

Ms Visio – MS OFFICE

Bu eğitim, katılımcılara süreç yönetimi çalışmalarının değişik aşamalarında ihtiyaç duyabilecekleri süreç envanter ve haritalarını MS Visio 2007 ile nasıl gerçekleştire bileceklerini, süreçleri nasıl analiz edeceklerini ve iyileştirebileceklerini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir.

 

Eğitim Sonunda Katılımcılar

 • MS Visio bünyesinde bulunan süreç modelleme ile ilgili teknikleri nasıl kullanacaklarını,
 • Her bir modelleme tekniğindeki objeleri hangi durumlarda kullanacaklarını,
 • Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında kritik süreçleri nasıl modelleyeceklerini, analiz edeceklerini ve iyileştireceklerini,
 • Yaratılmış olan modellerin organizasyon içerisinde nasıl yayılacağını ve etkin kullanılabileceğini,

öğreneceklerdir.  

Ön Şartlar,

Katılımcıların, Süreç yönetimi ve Modelleme konularında on bilgiye sahip olmaları fayda sağlayacaktır. Temel Windows ve MS Office programlarını kullanım tecrübesi şarttır.

 

Eğitim İçeriği

Bölüm 01. Visio 2007 Kullanımı – Genel Bilgileri

 • Çizim alanının özellikleri
 • Şablonlar
 • Kalıplar
 • Şekiller
 • Sayfa Düzenleme
 • Sekil özellikleri
 • Mastar şekiller
 • Şekillerin numaralandırılması
 • MS Excel ile veri alışverişi
 • MS Visio ve MS Word, PowerPoint etkileşimi
 • Hyperlink kullanımı
 • Dinamik web sayfası oluşturma
 • Gözden geçirme ve çok kullanıcılı ortam
 • Raporlar

Bölüm 02. Süreç yönetimi, Modelleme, Analiz ve İyileştirme – Genel Bilgiler

 • Süreç oryantasyonu
 • Sistem analizi modelleme mantığı
 • Modelleme hiyerarşisi ve mimarisi
 • Aktivite tanımlama kuralları
 • Süreç / aktivite sözlüğü
 • Süreç modelleme için veri toplama
 • Süreç performans göstergelerinin tespiti
 • Kritik süreç secimi
 • Süreç vaka analizi
 • Süreç etkinlik faktörü hesaplama
 • Süreç iyileştirme yöntemleri
 • MS Visio 2007 ile Süreç Modelleme Projesi yönetimi

Bölüm 03. Kategori ve Modelleme Şablonları

Blok Diyagramları

 • Blok Diyagram

Beyin Fırtınası

 • Brainstorming

İş Süreçleri

 • Basic Flowchart
 • Cause and Effect Diyagram
 • Cross-Functional Flowchart
 • EPC Diyagram

Organizasyon Seması

 • Organisation Chart
 • Organisation Chart Wizard

Eğitim Sonunda:

Her bir katılımcı için Katilim Sertifikası verilecektir.

Bir kopya 300 slaytlık eğitim Dokumanı Dosyası verilecektir.

 


Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply