NLP İle Satış Teknikleri

0

NLP İle Satış Teknikleri

Satış Teknikleri – SATIŞ ve PAZARLAMA
 Amaç : Katılımcıların satışa dair bilgi ve becerilerinin artması, NLP tekniklerini kullanarak müşterileri,
ihtiyaçlarını ve iletişimstillerini analiz edip buna uygun satış yapabilmeleri, artan satış grafiği ve müşteri
memnuniyetinin sağlanması

İçerik:

 • NLP Nedir? İş yaşamındaki faydaları nelerdir?
 • Zihin nasıl çalışır?
 • Kalibrasyon: Satış görüşmesi sırasında müşterimizin tepkilerini okuma becerisi
 • Uyum: Müşterimizin fizyoloji, psikoloji ve düşünme sistemi ile uyumsağlama becerisi
 • Eşleşme ve aynalama: Müşterimizin kullandığı sözcükler, ses yüksekliği, ses hızı, beden dili unsurları ile eşleşme ve bu unsurları aynalama becerileri
 • Temsil Sistemleri ve Müşteri Tipleri: Temsil sistemleri müşterimizin bilgi edinme ve karar verme stratejilerini nasıl kullandığı ile ilgili modelleri kapsar.
 • Reframing (yeniden çerçeveleme) kalıpları: Müşterimizin inanç ve ikna kalıpları neler?
 • Çapalama: Müşterilerinizde olumlu duygular çağrıştırıp bunu ürününüzle bağdaştırmanın ve güçlü duygusal bir etkin yaratmanın sanatı

Uygulamalar:

 • Katılımcılara kendi tarzları konusunda farkındalık yaşatacak testler
 • NLP Satış teknikleri ile ilgili aktiviteler yaparak, iş hayatı simülasyonlarını tartışmak
 • Grup çalışmaları ile katılım sağlamak
 • Role Play Çalışmaları

Süre: 2 Gün
Katılımcı Sayısı: Maks.15 Kişi

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply