BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİ

0

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİ

Yönetici Asistanlığı – YÖNETİM EĞİTİMLERİ

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİ

Eğitim Saati: 09:00-17.00

BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK EĞİTİMİ
“Yöneticinin Sağ Kolu Olmak” 

Günümüz iş ortamında sekreterler sadece telefona bakan değil, firmanın görünen yüzü olmuştur. Bu nedenle üzerine büyük görevler düşmekte ve bir çok işin arasında, yöneticisine de zaman kazandırabilmesi gerekir, işte bu nedenle firmaların, donanımlı ve eğitimli sekreterlere ihtiyacı vardır. 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

Bu görevde çalışan ve çalışmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. 

BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK İÇERİĞİ
 
Sekreterlik nedir? Günümüz İş Ortamında Sekreterliğin Yeri ve Önemi
Sekreterlerin Sahip Olması gereken nitelikler
Mesleki Nitelikler
a. Türkçeyi çok iyi konuşup yazabilmek
b. Yabancı dil bilmek
c. Sağlıklı insan ilişkilerini bilmek
d. Büro otomasyon sistemlerini kullanabilmek
e. Yazışma ve raporlama sistemlerini bilmek
f. Dosyalama tekniklerini bilmek
g. Büro servis kurallarını bilmek
h. Protokol kurallarını bilmek
Büro Ortamına Uygun Görünüm
Kişisel Nitelikler

Sekreterin görevleri
Toplantı Organizasyonları
Seyahat Organizasyonları
İkram ve Protokol Bilgisi
Ziyaretçiler ve Randevu Organizasyonları
Hatırlatmak ve ajandada paralellik
Not ve mesaj alma; iletme ve izleme
Bilgi toplama
Rapor hazırlama
Yazışmalar
Telefon görüşmelerinde yapılan hatalar
Telefon Protokolü
Yöneticiyi gereksiz telefonlardan kurtarma
4. Sekreterlikte telefon görüşmeleri
5. Dosyalama
Dosyalama sistemleri
Dosyalama yerinin seçimi
6. Sekreterlikte zaman yönetimi
7. Sekreterlikte Microsoft OUTLOOK Kullanımı 

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply