PERFORMANSI YÖNETMEK

0

PERFORMANSI YÖNETMEK

Performans Yönetimi – YÖNETİM EĞİTİMLERİ
EĞİTİMİN AMACI

Yöneticileri ; performans yönetimi, sistemi, hedef ve yetkinlikler konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile personelinin performansını yönetme yetkinliklerini geliştirmektir.

EĞİTİM HEDEFLERİ

Performans yönetimi sisteminde, hedef ve yetkinliklerin rolünü öğrenmek
Performans görüşmelerini başarıyla yürütebilmek
Ekibinin performansını yönetebilecek yetkinliği kazanmak 

EĞİTİMİN SÜRESİ : 1 Gün (09:00-17:00)

KATILIMCI PROFİLİ : Personel/ekip performansından sorumlu her düzeydeki yöneticiler 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Temel kavramlar
Performans yönetimi ve değerlendirmesinin amaçları
Yönetici, çalışan ve işletme için yararları
Şirket-takım-birey performansı ilişkisi ve yansımaları
Performans yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri

Performans yönetim sistemi
Performans yönetiminde rol ve sorumluluklar
Geleneksel ve modern değerlendirme yöntemleri
Performans yöneti-mi adımları
Performans yönetimi ve kurumsal değişim

Performans yönetimi ve hedefler
Hedef belirleme ve roller
Hedef entegrasyonu ve kurumsal hedeflerin indirgenmesi
İyi bir hedefin özellikleri, SMART tekniği ve ölçeklendirme
Hedef türleri ve hedeflerin ağırlıklandırması
Rutin görevler ve hedef belirlemede zorluklar
Hedef izleme/performans yönetimi ilişkisi

Performans yönetimi ve yetkinlikler
Yetkinlikler ve türleri
Yetkinliklerin belirlenmesi
Ölçeklendirme ve ağırlıklandırma sorunu
Fonksiyon/ personel gruplarına göre hedef/yetkinliklerin ağırlıklandırılması

Değerlendirme görüşmelerinin yönetimi
Görüşmenin niteliği ve amaçları
Görüşmeye hazırlık, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
Görüşmelerde dikkat edilecek noktalar
Temel değerlendirme hataları
Geribildirimin önemi ve şekli

Performans yönetiminin sonuçları
Performans yönetim sürecinde karşılaşılan sorunlar
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
Kariyer yönetimi, yönetici geliştirme ve örgütsel yedekleme
Performansın ödüllendirilmesi
Yetersiz performans ve performans geliştirme

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply