SATIŞ SANATI ve SATIŞ TEKNİKLERİ

0

SATIŞ SANATI ve SATIŞ TEKNİKLERİ

Satış – Pazarlama – YÖNETİM EĞİTİMLERİ

Amaç : Her geçen gün büyüyen rekabet ortamında, başarı farklılaşmaktan geçmektedir. Farklılaşanlar bir adım öne geçerek rekabette üstünlüğü elde etmektedirler.

Bu eğitim, satış kadrolarının farklılaşmalarını sağlayarak satışta etkinliği arttırmayı amaçlamaktadır. Bu eğitim sonunda firma satış ve karlılığında artış sağlanması, Pazar payında ve imajda yükselme sağlanarak pazarda kalıcılık elde edilmesi ve satış kadrolarının farklılaşarak performanslarının arttırılması mümkün olacaktır.

İçerik :

Satıcı Tipleri

Satışın Temeli

Varsaymak – Genellemeler – Dinlemek

Konfor Alanı

Beden Dili

Planlama – SWOT Analizi

Satıcı Tipleri

3 Temel Satış Becerisi

Fırsat – İhtiyaç – Fırsatların İhtiyaca Çevrilmesi

Müşterilerin İhtiyaçlarının Karşılanması

Özellik ve Faydalar

KISS Kuralı

Görsel Malzemeler – Numuneler – Promosyonlar ve Kullanımları

Müşteri Tavırları ve Bunlara Karşı Davranış Tarzları

İtirazlar ve Karşılama Teknikleri

Müşteri Ziyaret Tipleri

Grup Aktiviteleri

Targeting

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply