Stratejik Planlama ve Yönetimi

0

Stratejik Planlama ve Yönetimi

Stratejik Yönetim – YÖNETİM EĞİTİMLERİ
Bu Seminere Neden Katılmalısınız?
Her geçen gün artan rekabet koşulları, birçok işletmeyi daha güçlü olmaya zorlamaktadır. İşletmenizin rekabet gücünü arttırmak ve başarılı bir gelecek için yol haritası oluşturmayı ve uygulamayı öğrenmek için bu seminere kaydınızı şimdi yapın.
Amacı
Stratejik planlama geleceğin tasavvur edildiği ve şekillendirildiği, ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Bu çalışma ile stratejik planlama ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması ve şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon ve misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesine çalışılır.

Bu eğitimle bu çalışmanın nasıl düşünülerek planlanacağı ve yürütüleceği, bu esnada karşılaşılan zorluklar ve aşma yolları ve strateji oluşturma ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanır.
Arzu edildiği taktirde devamında şirkete özel vizyon, misyon tespiti, ulaşılması düşünülen gelecekle ilgili arama çalışması ve bu noktaya ulaşma için gereken stratejik planlamanın yayılması çalışması da yapılabilecektir.

İçerik

Stratejik düşünme ve yönetim süreci

Stratejik planlama süreci

Stratejik planlamanın ve stratejik yönetimin esasları

Stratejik plan geliştirmenin aşamaları ve aksiyon belirleme

Vizyon ve ana değer oluşturmak

Rekabet ve portföy analizleri

Değişen pazar değişkenlerini ve dinamiklerini yorumlama: Dış çevre ve iç çevre analizi

Şirketin güçlü ve zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi: SWOT Analizi

Uygulama önündeki engeller

Kazanılacak Yetkinlikler

Stratejik planlama ile ilgili temel kavramlar

Stratejik planlama sürecinin adımları ve nasıl yürütüleceği

Planlama sürecinde ve hayata geçirmede karşılaşılan zorluklar ve baş etme yaklaşımı

Kimler Katılmalı
İşletme sahipleri, üst ve orta kademe yöneticiler, yönetici adayları, genel müdürlük birimlerinde strateji belirleme ve iş planlama sürecine katkıda bulunması planlananlar, pazarlama yöneticileri, ekip/takım liderleri, satış ekibi, müşteri hizmetleri, finans ve muhasebe yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri, halkla ilişkiler yöneticileri, satış ve pazarlama elemanları

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply