Temel Yöneticilik Becerileri

0

Temel Yöneticilik Becerileri

Yöneticilik – YÖNETİM EĞİTİMLERİ
Eğitimin Amacı

Program yöneticilere, çalışanları doğru yönlendirerek ve gelişim planlarını destekleyerek kurumsal hedeflere ulaşma becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Eğitimin Faydaları

 • Yöneticilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi
 • Şirket hedeflerine daha etkin ulaşılması
 • Yönetici ve astları arasındaki ilişkinin geliştirilmesi
 • Yöneticilerin duygusal zekalarının geliştirilmesi
 • Çalışanların motivasyonunun arttırılması
 • Çalışanların yetki ve sorumluluk bilinçlerinin arttırılması

Eğitimin İçeriği

Hedef Belirleme

 • Hedeflerin Taşıması Gereken Özellikler
 • İyi Belirlenmiş Hedef Kalıpları

Özgüvenli İletişim

 • Özgüvenli davranış stili
 • Şikayetlerin İletişimi
 • Kazan-Kazan İletişim

Yapıcı Geribildirim

 • Gelişim ve öğrenme için geribildirim
 • Geribildirimi anlamak
 • Kişilere geribildirim verdirtmek

Etkileme Nedir?

 • Etkileme Becerileri
 • Yöneticilik ve Etkileme
 • Zorluklarla Etkin Başetme
 • Karşı Tarafla Uyum ve Ahenk Yaratma
 • Yöneticilikte Gerekli Kişisel Programlar

Çatışma Yönetimi

 • Nasıl Algılıyoruz?
 • “Ortak Aklı” Bulabilmek
 • Çatışma yönetimi profiliniz
 • Çatışma çözümü

Planlama

 • Planlama ve Önceliklendirme
 • Planlamanın önemi

Motivasyon

 • Nasıl motive oluruz
 • Motivasyonun gücü

Takım Kurma

 • Takım Rolleri
 • 8 Değişik Takım Rolleri

Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply