Berkarda Koçluk Eğitim Danışmanlık

0

Firma ünvanı : Berkarda Koçluk Eğitim Danışmanlık – Genel Müdür
Firma Telefon No : (216) 4921840
Firma Faks No : (216) 4921840
Firma Adresi : Uncular Cad. 28/2 Üsküdar – İSTANBUL (Anadolu Yakası)

Firma Bilgileri

Berkarda Koçluk Eğitim Danışmanlık

Koçluk & Eğitim & Danışmanlık alanlarında deneyimli kadroların bir araya gelerek 2006 yılı başlarında kurulan Berkarda, üst yönetim kadrosuna yönelik teknik ve kavramsal becerilen geliştirilmesi ve yenilenmesi kapsamında oluşturduğu eğitim programlarının yanı sıra, alt ve orta kademe çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerindeki eğitim boşluğunu doldurmayı da amaçlayan genç ve dinamik bir kuruluştur. Bireysel gelişim Berkarda hizmet anlayışı içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olup bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla koçluk hizmeti verilmektedir.

· Her kurumun ve bireyin kendine özgü bir yapısı ve kültürü vardır. Örgütsel ve bireysel farklılığın irdelenmesi ve ayrıntılarının belirlenmesi öncelikli görüşümüzdür.

· Her kurumun ve bireyin özünde büyük işler başarma gücü vardır. Önemli olan başarılanın sürdürülebilirliğidir. Kurumların ve bireylerin performanslarının yükselmesi ise, ancak nitelikli insan kaynağının oluşturulması ile mümkündür.

· Kurumsal, yönetsel ve beşeri anlamda bilgi düzeyi yüksek insan kaynağı değerini oluşturmak ve kurumun genel performansı için bu değerin devamlılığını sağlamak esas görevimizdir. Bu görevin gerçekleştirilmesi ise, örgütsel farklılıkları ayırt edici ve kurumsal ve bireysel gereksinmeleri saptayıcı bir “bütünsel” bakış” ve “uygulamalı danışmanlık” yöntemiyle mümkündür.

· Ülkemizde mesleki ve kişisel gelişim konularına, daha çok orta ve üst düzey yöneticilerin eğitilmesi sorunu olarak yaklaşılmaktadır. Alt düzey çalışanların eğitim gereksinmeleri ise yeteri kadar karşılanmamaktadır.

Berkarda’nın hedefi, gerek eğitim gerekse danışmanlık hizmetlerini tüm çalışanların gereksinmelerini doğru saptayarak karşılamaktır.

VİZYONUMUZ

Bireylerin kendi vizyonlarına ulaşmalarını sağlayan ve bireylerin kararlılık, azim, güç, istek kazanmalarını kolaylaştıran koçluk süreçlerini gerçekleştirmek;

Bilgi toplumunun gereksinim duyduğu insan tipinin yetiştirilmesi amacıyla kurumun verimliliği ve çalışanların etkinliğini, en üst düzeye taşımak; bir başka deyişle bilgi donanımlarının gücüyle özgüvenleri yüksek ve mutlu çalışanların bulunduğu verimli işletmeler yaratmaktır.

MİSYONUMUZ

Günümüzde işletmelerin yaşanan yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri ve bilim ve teknolojideki değişikliklere ayak uydurabilmeleri için sahip oldukları insan gücü kaynaklarının yetkinliğini kavramalarının öneminden hareketle Berkarda olarak misyonumuz;

· Kurum çalışanlarına topluluk kültürünü aşılamak;

· Bireyin özgüvenini ve motivasyonunu artırmak ve çözüm odaklı olmasını ve yaşam hedeflerine ulaşmasını sağlamak;

· Kurumla çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek;

· Çalışanlara gerekli konularda bilgi, beceri ve davranış kazandırırken, kısaca bireyi geleceğe, değişikliğe ve belli bir sisteme hazırlamak ve alıştırmaktır.

Berkarda Koçluk Eğitim Danışmanlık Eğitimleri

Berkarda Koçluk Eğitim Danışmanlık haberleri

Berkarda Koçluk Eğitim Danışmanlık makaleleri

Share.

Leave A Reply