InoTec Teknoloji YönetimDanışmanlığı

0

Firma ünvanı : InoTec Teknoloji YönetimDanışmanlığı – San.Tic.Ltd.Şti
Firma Telefon No : (216) 4863155
Firma Faks No : (216) 4863157
Firma Adresi : Göksu evleri, erkan vilalları A7 Kavacık/Beykoz – İSTANBUL (Anadolu Yakası)

Firma Bilgileri

InoTec Teknoloji YönetimDanışmanlığı

Misyonumuz; Tasarladığımız ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetler ile onların yarattığı katma değeri arttırmalarını sağlamaktır.
Görevimizi yerine getirirken, müşterilerimize, rakiplerimize ve içinde yaşadığımız topluma sorumluluk bilinci içinde etik değerlerimizi her türlü maddi çıkarın üstünde tutarak bunların geliştirilmesini ve hizmet verdiğimiz topluma yayılmasına katkıda bulunmak birinci önceliğimizdir.

InoTec bireysel ve kurumsal gelişime destek vermek amacıyla; Inovasyon, Teknoloji, Kalite ve Yönetim olmak üzere dörtlü hizmet mimarisi üzerine kurgulanmış uygulanabilir ve ölçülebilir danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. 

Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerinin sunumu sırasında kendimize referans olarak benimsediğimiz temel felsefemiz aşağıdaki başlıklar altında özetlenmektedir.

Uygulabilir Pratik Bilgi ; Uzun yıllar sonucunda elde edilen gerek teorik gerekse uygulamalar sonucunda elde edilen pratik bilginin tam ihtiyaç olduğu anda müşterilerimizin istediği formatta kendisine sunumunu sağlamaktadır.
Etik ve Güvenlik; Uzun soluklu düşünen etik değerlerini kendisine referans almış ve bunlardan ödün vermeyen kurumsal yapısı ile InoTec müşterisinin güvenini kazanmak ve bu güveni korumanın en önemli öncelik olduğunu benimsemektedir.

Kalıcı Çözümler; Sunduğumuz tüm hizmetler, müşterimizin ihtiyacına yönelik olarak kendi işinde kalıcı çözümler yaratmaya odaklanmaktadır.
InoTec`in dört bileşenli hizmet mimarisi, InoVasyon, Teknoloji, Yönetim ve Kalite başlıkları altında toplanmaktadır.

INOVASYON
Müşterilerimizin pazarda ekonomik başarı getirecek fikirleri üretme, bunları doğru projelendirme, analitik tekniklerden yararlanarak bunları etkin olarak uygulama, performanslarını doğru olarak izleme ve finansal destek mekanizmalarından yararlanma konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.
Inovasyon başlığı altında yer alan konulardan bazıları aşağıda yer almaktadır.
Kurumlar bünyesinde Inovasyon süreçlerinin oluşturulması, ARGE alt yapılarının kurulması, yeni ürün fikirlerinin üretimi ve hayata geçirilmesi sırasında kullanılan Proje yönetimi, Eş zamanlı mühendislik, QFD, Deney tasarımı ve TRİZ gibi tekniklerin Uygulanması.

KALİTE
InoTec hizmet mimarisi altında en önemli yeri tutan bu balık altında kurumların Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, kurumsal alt yapının güçlendirilmesi ve müşteriler başta olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetinin arttırılmasına yönelik gerekli araç ve tekniklerin doğru olarak uygulanmasını sağlamak hedeflenmektedir. Konu başlıklarından bazıları şunlardır.
ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001 KYS sistemlerinin kurulması, TKY çalışmaları ve six sigma alt yapılarının oluşturulması, Kalite maliyetleri yönetim sisteminin kurulması, İstatistiksel Proses Kontrol uygulamaları…

Teknoloji
Kurumların verimliliği teknolojiyi ne derece kullandığı ile ilişkilidir. Üretim teknolojilerinin yanında doğru üretim tekniklerinin kullanımı da verimliliği etkileyen ana unsurlardandır. Bu başlık altında yer alan konuların tamamı kurumların verimliliği dolayısı ile karlılığına katkıda bulunmak amacı ile dizayn edilmiştir.

Bu başlık altında yer alan uygulamalarımız,
Hat dengeleme sistemi uygulamaları, JIT sistemi ve Kanban sistemi uygulamaları, Depo yönetimi sistemleri ve stok optimizasyonu çalışmaları, Kaizen Workshop çalışmaları, 5S Uygulaması, SMED Tekniği uygulamaları, POKA-YOKE Sistemi uygulamaları, TPM Sistemlerinin kurulması, Üretim planlama sistemlerinin yapılandırılması, tedarik zinciri operasyonlarının optimizasyonu

Yönetim
Kuruluşların uzun soluklu iş stratejilerini oluşturmalarını organizasyonel yapılarını bu stratejiler doğrultusunda belirlemelerini, iş yapış şeklini analiz etmelerini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözümler geliştirmelerini ve bu çözümleri uygulama sürecinde destek vermeyi kapsayan danışmanlık hizmetleri şu başlıklar altında toplanmaktadır.
Stratejik planlama uygulaması, SWOT analizi çalışması, Yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi, Süreçlerin analizi ve yeniden yapılandırılması, Performansa dayalı yönetim sisteminin dizaynı, öğrenen organizasyonların oluşturulması, İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyon yapısının analizi ve yeniden yapılandırılması, Kurum kültürünün yeniden yapılandırılması, Pazarlama ve satış gücü etkinliğinin geliştirilmesi, Kurum içi iletişim mekanizmasının geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, ArayüZ yönetimi

InoTec Teknoloji YönetimDanışmanlığı Eğitimleri
ISO/TS 16949:2002 KYS TEMEL ŞARTLAR (KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ) ISO/TS16949
Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) (TEKNİK EĞİTİMLER) MSA
Profesyonel Hayata İLK ADIM Sertifika Programı (KİŞİSEL GELİŞİM) Yaşam Koçu
Verimli Bir İş Yeri için 5S (KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ) 5S

InoTec Teknoloji YönetimDanışmanlığı haberleri

InoTec Teknoloji YönetimDanışmanlığı makaleleri

Share.

Leave A Reply